STREAM
Вивчення наук (Science) і технологій (Technology) шляхом застосування технічної творчості
та інженерії (Engineering), в основі яких лежить математичне моделювання (Mathematics) та формування креативності, емоційного інтелекту завдяки інтегрованому використанню історії,
мови (Read) й мистецтва (Art)
Програмований
електронний модуль (ПЕМ)
Навчальні посібники
3d ферма
Цифровий фрезер
Фото та відеостудія
Обладнання
  • Навчальний відкритий проєкт «Програмований електронний модуль» (ПЕМ)
  • 3D-ферма
  • Цифрові верстати
  • Фото та відеостудія з голографічним екраном
Посібники
  • «Методика впровадження STEaM-підходів в освітньому процесі»
  • «Основи програмування в S4A»
  • «3D-моделювання та 3D-друк»
  • «Цифрове конструювання та фрезерування»
  • «Засоби мультимедіа в інформаційних технологіях. Голографія»
Тренінг
Супровід
Інструменти STREAM
ПЕМ
Навчальні посібники
3d ферма
Цифрові верстати
Фото та відеостудія
Навчальний відкритий проєкт
«Програмований електронний модуль» (ПЕМ)
Перелік елементів електроніки ПЕМ може містити мікроконтролери Arduino
різноманітних конструкцій (Uno, Pro, Leonardo, Mega, Due, Nano, Micro) та/або
одноплатний комп'ютер Raspberry Pi, додаткові датчики та модулі за бажанням
навчального закладу.
Навчальний посібник «Методика впровадження STEaM-підходів в освітньому процесі»
Коли ми звертаємось до STEAM, це не просто робототехніка, кодування та лабораторні халати. Це основне виробництво, виробництво продуктів харчування, охорона здоров'я. STEAM – це наше життя.

Окрім надання предметно-специфічних знань, пов'язаних з розвитком дедуктивного-індуктивного та логічного мислення, STEAM передбачає збільшення уваги розвитку творчості, критичного мислення, гнучкості, адаптивності, соціальних та крос-культурних навичок, пов'язаних із мистецтвом. Таким чином, STEAM-навчання спрямовано на створення всебічно розвинених фахівців, які є і STEM-грамотними, і творчими та інноваційними.

3D-ферма STEAM-lab® – це комплект оптимізованих 3D-принтерів, 3D-сканерів та 3D-ручок з екологічно чистим пластиком PLA, отриманим із відновлюваних ресурсів, навчальні посібники та дидактичні матеріали.

3D-друк дозволяє створити тривимірну модель виробу на комп'ютері та отримати повноцінний фізичний об'єкт, що відповідає заданим параметрам. Технологія дає можливість суттєво наповнити матеріальну базу закладу освіти дидактичними матеріалами, підвищити ефективність навчального процесу завдяки наближенню віртуального комп'ютерного середовища до реального тривимірного світу.

Оптимальна кількість 3D-принтерів у 3D-фермі – від 3 до 5 одиниць.


Верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ) – основа сучасного виробництва.
Технічно і звичайний принтер, і 3D-принтер є верстатами з ЧПУ.
Метою застосування верстатів з ЧПУ у STEAM-lab® є вивчення повного циклу 3D-моделювання: від комп'ютерної моделі до виготовлення готового виробу.
Одна і та ж цифрова 3D-модель може бути виготовлена за допомогою різних цифрових верстатів: і шляхом наплавлення гарячого пластику (3D-принтер), і шляхом вирізання з дерева, пластику чи металу (цифровий фрезер).
3D-моделювання ефективно доповнюється гравіюванням об'ємних або монохромних зображень на площинах за допомогою цифрового фрезеру або лазерного граверу відповідно.
Фото та відеостудія з голографічним екраном для виготовлення навчального відео – це комплексне рішення для освіти, що поєднує в собі високотехнологічні та інноваційні розробки, дає можливість організувати проєктно-технологічну діяльність щодо самостійного розроблення учнями дидактичного мультимедійного навчального контенту та використовувати на уроках ефект «голограми». Така технологія дозволяє учням легко та цікаво, у нестандартній формі, отримувати необхідні їм знання та формувати компетентності, що відповідають викликам сучасного світу.